categories

cart

Cart is empty
You've not logged in

Szentiványi Tibor : Neumann János élete és munkássága

  • description
  • additional information
/ A különböző tudományterületeken elért eredményeinek összefoglaló áttekintése/

Nemrégen lett volna 75 éves Neumann János korunk egyik legsokoldalubb matematikusa, aki a számitógépek fejlesztése terén elért eredményei révén vált a legismertebbé világszerte. Munkássága azonban kiterjedt a legkülönbözőbb tudományterületekre, megoldásai, eredményei alapvetők, gondolatai megtermékenyítőleg hatottak és hatnak azóta is.
Jelen összefoglaló munkával szeretnénk emléket állitani Neumannak, akinek nevét éppen 10 éve vette fel Társaságunk. Tettük ez utóbbit két okból, egyrészt azért, mert személye elválaszthatatlanul összekapcsolódott a számítástechnikával, másrészt azért, mert Neumann Magyarországon született és tudományos tevékenységét itt kezdte. Az I. világháború után kialakult politikai atmoszféra azonban sajnos őt is emigrációba kényszerítette. Hazájával, családjával való kapcsolata a II. világháború kitöréséig folyamatosan meg is maradt. A közreadott munka összeállitásánál nagy sulyt fektettünk arra, hogy Neumann tevékenysége - egy rövid áttekintés formájában - a lehető legtöbb oldalról kerüljön bemutatásra. Lényegében megismerhetjük a numerikus analízis, a matematikai közgazdaságtan és operációkutatás, az automataelmélet, majd a számítógépek területén elért eredményeit, kifejtett munkásságát. Képet kapunk még a fizika, elsősorban a quantummechanika, de az algebra számelmélet, geometria, topológia és az alkalmazott matematika terén végzett munkájáról is. A fejezetrészek súlyozása alkalmazkodik a szerzők érdeklődési, kutatási területéhez
condition:
category: Books > Natural Sciences > Mathematics, Physics, Astronomy >
category: Books > Informatics >
publisher: MTESZ Neumann János Számítógéptudományi Társaság, 1979
item number / ISBN: 0044804
binding: paperback
pages: 175
language: Hungarian
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty