categories

cart

Cart is empty
You've not logged in

Magyarország. Független politikai napilap. 1939. március 12. - Helyszíni tudósítás a forrongó Pozsonyból. Ma estére új szlovák kormány megalakulását várják.

  • description
  • additional information
Az 1920-as évek közepére bizonyossá vált, hogy Csehszlovákia nem adja meg azt a politikai, közigazgatási és gazdasági önállóságot a szlovákoknak, amit eredetileg ígértek. Ekkortól kezdett formálódni a szlovák autonomista mozgalom, kezdetben Andrej Hlinka, majd Jozef Tiso vezetésével. A szakítás 1938-ra vált időszerűvé. 1938. szeptember 29-én Anglia, Franciaország, Németország és Olaszország részvételével aláírták a müncheni egyezményt, ennek eredményeként a nyugati hatalmak hozzájárultak ahhoz, hogy a Szudéta-vidék Németországhoz kerüljön.
Németország békés úton kívánta felszámolni a maradék Cseh-Szlovákiát, amihez szüksége volt a szlovákok támogatására. Hitler 1939. március 7-én Pozsonyba küldte megbízottait, akik Tiso és Karol Szidor tudomására hozták: Németország elhatározta Cseh-Szlovákia felszámolását, így lehetőség lesz Szlovákia önállóságának megvalósítására. 1939. március 9-én Cseh-Szlovákiában kirobbant a régóta érlelődő válság. Szlovákiában zavargások törtek ki a prágai vezetés ellen. A köztársasági elnök, Emil Hácha elmozdította tisztségéből a Tiso vezette Autonóm Szlovák Kormányt. A katonai és csendőri erők elfoglalták Szlovákia stratégiailag kulcsfontosságú pontjait, és több mint kétszázötven személyt letartóztattak, köztük a Hlinka Gárda5 vezetőinek nagy részét. A prágai vezetés intézkedései a Cseh-Szlovák Köztársaság megmentését célozták, de a kormány 1939. március 12-én német nyomásra kénytelen volt beszüntetni a rendcsinálási akciót. Ugyanaznap Hitler közölte a berlini magyar követtel, hogy napirenden van Csehszlovákia széttörése, és Szlovákia függetlenségét Németország el fogja ismerni.
A szlovákok 1939. március 14-én kikiáltották önállóságukat, ezzel formailag is felbomlott a cseh-szlovák államszövetség.
Németországban a 14-ről 15-re virradó éjjel Hitler kikényszerítette Emil Hácha elnök beleegyezését, hogy a német hadsereg megszállja Csehországot, s hogy megalakuljon a CsehMorva Protektorátus. (Részletek Janek István: Magyar-szlovák kapcsolatok 1939-1941 között a két állam diplomáciai irataiban c. tanulmányából.)
condition:
category: Books > Newspapers, Magazines >
category: Books > History > 20th Century, Politics >
publisher: Magyarország Hirlap R-T., 1939 márc. 12. Budapest, (Athenaeum),
item number / ISBN: 0054242
pages: 13, [1] p.
language: Hungarian
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

cart

Cart is empty