kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Szikszainé Nagy Irma (szerk.) : Kossuth Lajos, a szó művésze - Tanulmányok Kossuth stílusművészetéről

1 500 Ft
  • leírás
  • további adatok
Sorozat: A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 78. szám.

Tartalom

Előszó 5

Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Adalékok Kossuth Lajos (retorikai) tanulmányaihoz 7

Tolcsvai Nagy Gábor: Retorikai cselekvés és valóságleképzés a klasszicizmus és a romantika határán 19

Szabó Zoltán: A romantika főbb stiláris sajátosságai Kossuth Lajos szónoki stílusában 32

Fehér Erzsébet: Az "illőség" stíluselve Kossuth rétori gyakorlatában 39

Bencze Lóránt: A zajos éljenzés kirobbantásának művészete 53

V. Raisz Rózsa: Kossuth Lajos körmondatairól 62

Porkoláb Judit - Boda István Károly: "a ki rossz irányba indul, útat téveszt" (Szövegstilisztikai jelenségek Kossuth leveleiben) 78

Szikszainé Nagy Irma: Kérdésalakzatok retoricitása és szövegszervező ereje egy Kossuth-szónoklatban és -újságcikkben 88

Domonkosi Ágnes: A képszerűség szerepe Kossuth stílusában 106

Szilassy Eszter: Kossuth szavainak hatása 118
állapot:
kategória: Könyv > Retorika >
kategória: Könyv > Nyelvészet >
kiadó: Debreceni Egyetem, 2002
cikkszám / ISBN: 0055698
kötés: fűzve
oldalszám: 131
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár