kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Balázs Dezső - Hajnal Richárd : Ember, jellem, írás - Embermegismerés-Írásértelmezés-Lélektan. A karakterológia és grafológia elméleti és gyakorlati tankönyve.

6 000 Ft
  • leírás
  • további adatok
612 ábrával.

Wundt, a tudatlélektan exakt mestere már a mult század végén tanította, hogy úgy a nyelv, a beszéd, mint a művészet: kifejezés, az emberi lélek jelentkezése a külvilág ingereire, a külvilágból érkező hatásokra. Az emberi lélek jelentkezik mozdulatokban is; a kifejező mozgások, arcjáték, taglejtések, ábrázoló mozdulatok a "psziche" megannyi kivetülései.
Az írás is kifejező mozgás és mint ilyen, az emberi lélek és szellem jelentkezése. a lélek nemcsak külső, ú. n. exogen hatásokra jelentkezik, hanem belső, ú. n. endogen hatásokra is. Az exogen hatások a külvilágból, vagy a testből származhatnak, amely a lélek számára ugyancsak a külvilág egy része, az endogen hatások a legbensőbb "nem anyagi" (immaterialis) világunkban keletkezve hatnak a lélekre és a szellemre. A külső hatásokat a külvilágban és az emberi szervezetben keletkezett ingerek keltik, a belső hatásokat élmények, emlékek, hangulatok, indulatok, gondolatok, eszmék gerjesztik.

TARTALOM:

Embermegismerés
Az írásértelmezés logikája
A grafológia története
Az írás a térben
Az írás rendje
Az írás dőltsége
Az írás időbeli lefolyása
Széles és keskenyvágányú írás
Kötött és kötetlen írás
Az írás kötési alapformái
Az írás plasztikussága
Az írás szabályossága és arányossága
A ritmus
Feszültség és oldottság
Az írásfolyamat tudatos és nem tudatos megbontása
Az írásfolyamat tudatos és nem tudatos megbontása
Aláírás. Paráf. Kézjegy
Különleges jegyek
A személyiség felépítése
Szexus és erosz
Hivatás és foglalkozás
A színész
A politikus
Országutak - mellékutcák
A kalandor és a szélhámos
A kóros személyiség
Az öngyilkos


állapot:
kategória: Könyv > Pszichológia > Grafológia >
kiadó: Novák Rudolf és Társa, [1943].
cikkszám / ISBN: 0009960
kötés: kötve/egészvászon
oldalszám: 654 p.
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár