kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Józsa Péter : Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez - Tanulmányok

1 500 Ft
  • leírás
  • további adatok
Strukturális ideológiák és jelentéselméletek

A magyar nyelvű Barthes-válogatott ürügyén
A francia posztstrukturalista filozófia és a nyelv
Jelentéstani problémák a társadalmi kommunikáció elméletében (Magyarországi művészetszociológiai és művészetszemiotikai kutatások eredményei és konzekvenciái)
A jelentés fogalma
Jel versus jelentés. Mi a szemiotika alapfogalma?
Szintaktika, szemantika, pragmatika
A jelentés problémája a szemiotikai és metaszemiotikai rendszerben
A jelentésfogalom használata
A saussure-i fogalomrendszer szerepe a francia kulturális szemiotika alakulásában
A film mint beszéd, diskurzus, nyelvezet és nyelv

Ideológiai struktúrák és jelentésszerkezetek

Jancsó-tanulmányok
A filmkép mint logikai operátor (Négy Jancsó-film jelrendszerének néhány mozzanata)
Néhány fogalmi és módszertani előfeltevés
Az öt motívum
Gondolatok az Égi bárányról
Magánszféra-lázadás - közhatalmi megtorlás
Élő antikvitás
A vallás funkcionális értelmezésének kérdéséhez
A vallás fogalma. A vallások felosztása
A vallás formatípusai
A vallás tartalmi jegyei; a görög vallás
A szentség mint a vallás lényege. A vallás funkciója
Elektra avagy a cselekvés problémája
Elektra avagy a strukturális invarianciák problémája (Magyar Elektrák)
állapot:
kategória: Könyv > Filozófia >
kategória: Könyv > Nyelvészet >
kategória: Könyv > Kommunikáció >
kategória: Könyv > Művészet > Film, Színház >
kiadó: Népművelési Propaganda Iroda, 1979
cikkszám / ISBN: 0058161
kötés: fűzve
oldalszám: 247 p.
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár