kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Balassa Frigyes : A cséplőgépek szerkezete és azok kezelése

  • leírás
  • további adatok
3., jav., bőv. kiad.
406 képpel és ábrával illusztrált.

Nagy nehézséggel és sok, fáradságos munka árán jött létre jelen Igénytelen könyv. Járatlan úton kellett előretörnöm, mert csakis a kézirat gyanánt kezelt Melegh Béla-féle cséplőgépjegyzetek és rajzok jelezték, hogy mily irányban kell haladnom, ha a cséplőgépkezelőknek és csépi A tulajdonosoknak alkalmas, használható tankönyvet szándékozom kiadni. Csaknem tíz év óta működöm a cséplőgéptanfolyamon, mely a budapesti m. kir. állami felsőbb ipariskolán szervezve van és pályám kezdetétől foglalkozom a cséplőgépekkel, melyeknek kezelését megfigyelhetnem bő alkalmam nyilt. A tapasztalat mutatta, hogy nemcsak a magyar, de a külföldi műszaki irodalomban is teljesen hiányzik a könyv, mely a cséplőgépek egyes szerkezeti részeiről és ezen gépek kezeléséről oly felvilágosításokat adna, melyek a tárgyat kellő módon megvilágítják és lehetővé teszik, hogy a kezdő gépkezelő és műszakilag kevésbé képzett gazda is azt teljesen megismerhesse. Miután meggyőződtem, hogy ily tankönyv valóban hézagpótló és elhatároztam, hogy azt közérdekből megírom, két nagy akadállyal kellett megküzdenem: a szükséges szabad idő hiányával és a cséplőgépek gyárosainak csaknem teljes részvétlenségével, mely tőlem minden támogatást megvont. Mindkét ok menteni fogja e könyv tökéletlenségeit és hiányait, melyeknek szíves közlését bárkitől is hálával fogom venni.

Ha azonban a következő lapokban mégis érdekes szerkezetek és pontos, a legtöbb esetben méret szerint is helyes rajzok, metszetek és nézetek foglaltatnak, úgy ki kell emelnem, hogy azok javarészét tisztek barátomnak, Melegh Béla á. v. gépgyári felügyelő urnák köszönhetem, ki gazdag tárházát rendelkezésemre bocsájtani és engem hathatósan támogatni szíves volt. Engedtessék meg, hogy neki ezért ehelyütt is őszinte köszönetemet fejezzem ki. Szintúgy hálámat nyilvánítom a m. kir. államvasutak gépgyára főnökségének, amely megengedte, hogy az általa gyártott gépek rajzait felhasználhassam. A könyvben tárgyaltakra nézve hangsúlyoznom kell, hogy mindenütt lehetőleg rövidségre és világot előadásra törekedtem. Magától értetődik, hogy nem lehetett szándékomban, ezen művecske keretén belül az összes cséplőgépek szerkezeteit ismertetni, ámbár a teljes anyag úgyszólván össze van hordva, hanem szorítkoztam főként azokra, melyek hazánkban ismeretesek és legjellegzetesebbek. Ha régibb szerkezeteket is felvettem. úgy azt bővebben indokolnom nem szükséges, hiszen tankönyvről van szó, melyből a gépkezelőnek, a gazdának vagy a géptulajdonosnak kell eligazodnia, akár uj, akár régibb gép van birtokában.
állapot:
kategória: Könyv > Természettudomány > Mezőgazdaság >
kategória: Könyv > Technika > Közlekedés >
kiadó: K.n., [1914]. [Budapest], (Athenaeum Ny.),
cikkszám / ISBN: 0061309
kötés: fűzve
oldalszám: 292 p.
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Telefon:+36 1 317-50-23
E-mail:info@muzeumantikvarium.hu
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár