kategóriák

kosár

üres a kosár
nincs bejelentkezve

Bene Sándor (szerk.) : "Hol vagy, István király?" - A Szent István-hagyomány évszázadai

1 500 Ft
  • leírás
  • további adatok
A kötet a 2000-ben, a Tihanyi Apátságban lezajlott nagy sikerű interdiszciplináris konferencia előadásait tartalmazza (Szent István alakja a régi magyar és európai irodalomban, művészetben és történetírásban: A késő középkortót a 18-19 század fordulójáig). A tanulmánnyá formált előadások módosítják az államalapító uralkodóról a köztudatban eddig élő képet. Nem a történeti alak, a valóban élt István életrajzi adatainak helyesbítéséről van szó, még csak nem is tetteinek megítélésében történt változásról, hanem arról, hogy a szerzők vizsgálódásának tárgya maga a hagyomány, az a több évszázados folyamat, amelynek során megformálódott Szent István király mai alakja.

Bene Sándor: Hol van István király? (Bevezetés)

I. AZ ÁLLAMALAPÍTÓTÓL A SZENT KIRÁLYIG - A KÖZÉPKORI ÖRÖKSÉG

Györffy György: A magyar ős krónika és az emberi emlékezethatár
Makk Ferenc: Kelet és Nyugat között
Veszprémy László: Szent István, a térítő a hazai krónikás hagyományban
Prokopp Mária: Szent István király az itáliai trecento festészetében

II. „REX APOSTOLICUS" ÉS „PATRONA HUNGARIAE" - A BAROKK SZENT ISTVÁN-KULTUSZ FORDULATAI

Molnár Antal: Szent István és Raguza
Kruppa Tamás: Szent István kultusza a Báthoryak Erdélyében
Sárközy Péter: Magyar szentek ábrázolása itáliai templomokban, műemlékekben
Boris Niksic: Szent István mint illír szent
Bene Sándor: A Szilveszter-bulla nyomában
Fazekas István: Az Intelmek egyik korai magyar nyelvű parafrázisa
Kovács József László: A német barokk Szent István-képe Sigmund von Birken Mausoleum-fordításában
Szörényi László: Tarnóczy István Szent István-életrajza, a „lapidáris stílus" remekműve
R. Várkonyi Ágnes: Szent István hagyománya II. Rákóczi Ferenc állameszméjében
Tasi Réka: Csúzy Zsigmond Szent István-prédikációi
Szabados György: Párhuzamos gondolatok Attiláról és Szent Istvánról
Pintér Márta Zsuzsanna: Szent István alakja a régi magyar drámairodalomban
Szilárdfy Zoltán: Sajátos típusok a magyar szentek barokk kori ikonográfiájában
Knapp Éva: A Szent István-ikonográfia megújítási kísérletei a 17-18. századi sokszorosított grafikákban
Tüskés Gábor: Egy történelmi toposz a 16-18. századi egyházi irodalomban: Magyarország - Mária országa

III. A RECEPCIÓ KÖREI: A HAGYOMÁNY SZÉTTERJEDÉSE ÉS ALÁSZÁLLÁSA

Szelestei N. László: Az erdélyi ferencesek Szent István-képe 17. századi prédikációkban
Szentmártoni Szabó Géza: „Hol vagy István király?"
Richárd Prazák: Szent István és az Árpád-házi királyok képe a régi cseh irodalomban
Sokcsevits Dénes: Szent István alakja a horvátoknál
Balogh F. András: Szent István alakja és a német irodalom történelmi diskurzusának változása a 18-19. század fordulóján
Voigt Vilmos: Szent István alakja és a magyar folklór
állapot:
kategória: Könyv > Történelem > Magyar történelem >
kategória: Könyv > Esszé, tanulmány >
kategória: Könyv > Művészet > Művészettörténet >
kategória: Könyv > Irodalomtörténet >
kiadó: Gondolat, 2006
cikkszám / ISBN: 9789639610576
kötés: kötve/papír
oldalszám: 329, XII p.
könyv nyelve: magyar
Powered by Axio
Twitter
Twitter
Google+
Blogger
Pinterest
Youtube

kosár

üres a kosár